EUROZŁOM PL Spółka z ograniczona odpowiedzialnością na mocy umowy
z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizuje projekt pod nazwą:

„Budowa nowej instalacji do przerobu odpadów metali w celu ich przygotowania do odzysku”

Inwestycja realizowana będzie w Dąbrowie Górniczej

przy ul. Chemicznej 6

WARTOŚĆ PROJEKTU: 2 977 000,00 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 2 232 750,00 PLN

 ZAPYTANIE OFERTOWE 1  FORMULARZ OFERTOWY 1 

 ZAPYTANIE OFERTOWE 2  FORMULARZ OFERTOWY 2 

                                                           ZAPYTANIE OFERTOWE 3  FORMULARZ OFERTOWY 3 

                                                           ZAPYTANIE OFERTOWE 4  FORMULARZ OFERTOWY 4 

                                                           ZAPYTANIE OFERTOWE 5  FORMULARZ OFERTOWY 5 

                                                           ZAPYTANIE OFERTOWE 6  FORMULARZ OFERTOWY 6 

                                                           ZAPYTANIE OFERTOWE 7  FORMULARZ OFERTOWY 7 

                                                           ZAPYTANIE OFERTOWE 8  FORMULARZ OFERTOWY 8 

                                                           ZAPYTANIE OFERTOWE 9  FORMULARZ OFERTOWY 9 

                                                           ZAPYTANIE OFERTOWE 10  FORMULARZ OFERTOWY 10 

                                                           ZAPYTANIE OFERTOWE 11  FORMULARZ OFERTOWY 11